Atatürk Mahallesi’nde bulunan KETEM binasında hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi’nde diyetisyen Rabia Polat ve Hasan Tuncay tarafından başvuru yapan vatandaşlara, ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti veriliyor.

Sağlıklı Hayat Merkezleri, başta bebekler, çocuklar olmak üzere diyabet, hipertansiyon gibi kronik rahatsızlığı olan bireylere ve topluma beslenme tedavisi danışmanlık ve izleme hizmetleri verilen yerlerdir. SHM’lerde diyetisyenlerce verilen danışmanlık hizmeti; tanı, sağlık durumu, eğitim düzeyi gibi birçok etkene bağlı olmakla birlikte ilk görüşme ve kontrol olarak iki aşamada değerlendirilir. SHM'lerde verilecek beslenme danışmanlığı hizmeti Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Diyetisyenler için Hasta İzlem Rehberi" doğrultusunda planlanmaktadır. Beslenme Danışmanlığı; sağlıklı bireyler de dâhil olmak üzere topluma sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması amacıyla sunulur.

Bu çerçevede; Antropometrik ölçümlerle başvuranların kilo durumları değerlendirilir. İhtiyaç ve sorunların belirlenmesi için gerekli tarama ve araştırmalar yapılır. Hastalar için yaş, cinsiyet ve özel diyet gerektiren durumlara göre (obezler, kronik hastalıkları olanlar, gebeler, çocuklar, adolesanlar, yaşlılar vb.) klinik rehberlerden de yararlanarak beslenme programlarına uygun olarak danışmanlık, tedavi ve izleme değerlendirmeleri yapılır. Aile hekimi/hekim tarafından yönlendirilen kronik hastalığı olan bireylere bireysel danışmanlık ya da grup eğitimi yöntemleriyle sağlıklı beslenme eğitimleri verilir. Gerekli durumlarda evde sağlık hizmetleri, gezici sağlık hizmetleri ve okul sağlığı çalışmaları da sunulur.