Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararını protesto eden Dersim Barosu’na bağlı avukatlar cübbelerini giyerek, baro binasından Sanat Sokağı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Burada baro adına açıklama yapan başkan yardımcısı Avukat Çağla Yolaşan Kurul, kararın hem açıkça gayrimeşru hem de halkın iradesine vurulmuş bir darbe olduğunu söyledi. Kurul, ilgililer hakkında hukuki süreç başlatılması amacıyla gerekli başvuruları yapacaklarını kaydetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun Hatay milletvekili Can Atalay’ın yaptığı bireysel başvuruda; kişi hürriyeti ve güvenliği ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin kararını hatırlatan Kurul, “Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için dosyanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ihlal kararının bir örneği kendisine gönderilmesine karşın, kararın temyiz incelemesinden geçtiği ve kesinleştiği belirtilerek, ihlal kararını Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermiştir” dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararını eleştiren Kurul, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin karara uyulmamasına ve “Anayasa hükümlerini ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak” hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiştir. Anayasa’nın 153. maddesi uyarınca, “Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir.” “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.” Anayasa ve Anayasa’nın emredici hükümleri ve bağlayıcı nitelik taşıyan normatif düzenlemeler ve kesin nitelikteki kararlar; istenildiğinde uygulanacak, istenilmediğinde göz ardı edilecek keyfi metinler değildir” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE HİÇBİR VATANDAŞ İÇİN HUKUKİ GÜVENİLK HAKKINDAN SÖZ EDİLEMEZ”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını tanımamayla başlayan sürecin artık AYM kararının da tanınmaması hatta AYM yargıçları hakkında suç duyurusunda bulunulması noktasına geldiğine vurgu yapan baro başkan yardımcısı Avukat Çağla Yolaşan Kurul, “Bugün gelinen noktada Türkiye'de hiçbir vatandaş için hukuki güvenlik hakkından da belirlilik ilkesinin varlığından da söz edilemez. Bizler hem yargının sacayaklarından biri olan avukatlık mesleğinin temsilcileri olarak, hem Türkiye'de uzun yıllardır her türden hak mücadelesinin öncüleri olarak söylüyoruz; toplumun adalet duygusunun bu denli zedelenmiş olması vahimdir. Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve bahsi geçen ihlal kararının gereğinin yerine getirilmesi yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Yargı organları olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organların da görevidir. Can Atalay, hakkında derhal yeniden yargılama, yasama dokunulmazlığı kapsamında durma ve tahliye kararı verilmelidir.

Mahkeme kararlarının uygulanmadığı bir ülkede hukuk devletinden bahsedilemez. Anayasal düzenin, bizzat yüksek yargı organları tarafından ihlal edilmesi de kabul edilemez. Başta Yargıtay 3. Dairesi olmak üzere, Anayasal düzene karşı açıkça suç işleyen tüm yargı mensupları hakkında ivedilikle gerekli soruşturmalar başlatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen açıklamaya, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra yurttaşlar da destek verdi.