Dersim Son Dakika Haber - Dersim Ekspres Gazetesi
HV
25 EYLÜL Pazartesi 13:54

Dersim için çarpıcı “Göç Eğilimi” anketi

Sosyolog ve CHP milletvekili aday adayı Gülcan Irmak, “Tunceli İli Göç Eğilimi” anket çalışması gerçekleştirdi.

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 30-03-2023 18:54   Güncelleme : 31-03-2023 09:13
Dersim için çarpıcı “Göç Eğilimi” anketi

İl merkezinde yaklaşık bir ay süren ve farklı cinsiyet ve yaş grubundan 180 katılımcıyla yüz yüze yapılan anket çalışmasından önemli veriler elde edildi.

İşte, Sosyolog Irmak tarafından gerçekleştirilen anket çalışmasının çarpıcı detayları:

Tunceli ilinde yaşanan göç olgusunun sosyo-ekonomik nedenlerini ve alınabilecek tedbirlerin tespit edilmesini amaçlayan bu araştırmada Tunceli ili merkezinde yaşayan 180 kişi ile yüz yüze anket çalışması yapılmış olup bu anket çalışmasının yüzde 44’ünü Kadın katılımcılar,  yüzde 56’sını ise erkek katılımcılar oluşturmaktadır. Bu çalışma ile Tunceli ili göç etme potansiyelinin ve nedenlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bireylerin göç etmelerinde sadece ekonomik faktörler etkili değildir. Göç olgusunda yaşam kalitesini arttırıcı etkiye sahip olan sağlık, eğitim, alt yapı, ulaşım, barınma, tiyatro, konser vb. sosyal, kültürel ve çevresel faktörler de etkilidir. Ankete katılan katılımcıların yüzde 82’si göç etme potansiyeline sahip ve mevcut olan olumsuz koşullar göç etme potansiyeline sahip olan insan popülasyonun gerekli iyileştirmeler (işsizlik, sağlık, eğitim, sosyal yaşamın yetersizliği ulaşım, alt yapı üst yapı sorunları) yapılmadığı taktirde göçün önlenemez bir olgu olduğunu açık bir şekilde bizlere gösteriyor. Bu çalışmayı, kadınların ve erkeklerin göç etme nedenlerinde farklılıklar olduğunu bu sebeple ayrı ayrı ele alınması gerektiği önem arz etmektedir. Kadınlarda, ekonomik nedenler, aile içi baskılar, toplumsal baskılar, sağlık bakımının yetersiz kalması, eğitim yetersizliği, geleneksel bakım rolleri göçün başlıca nedenleri olarak sıralanırken ve ekonomik nedenler yüzde 50 oranındayken, erkeklerde ekonomik nedenler, eğitim ve sağlık, toplumsal baskı, sosyal yaşamın yetersizliği gibi faktörler sıralanabilir. Erkeklerde göç etme eğilimini arttıran en önemli neden ise yüzde70 oranla ekonomik nedenler olarak görülmektedir.

    Ayrıca bu çalışma ile elde ettiğimiz üzerinde durulması gereken önemli bir konu da şu; yaş oranı düştükçe ve eğitim seviyesi yükseldikçe göç etme potansiyelinin de arttığını dile getirebiliriz

  Bu çalışmanın dikkate alınarak göçün acil bir durum olarak ele alınması İlde mevcut koşulların iyileştirilmesi için somut, uzun vadeli kalıcı çalışmaların yapılması önem arz etmektedir.

Yapılan anket çalışmasında katılımcıların cinsiyet dağılımı;

              %44’ünü Kadınlar 

              %56’sını ise Erkekler oluşturmakta

      Anketteki katılımcıların yaş dağılımı ise şöyle;

 • 18-20  % 18
 • 20-29  %19
 • 30-39  %27
 • 40-49  %22
 • 50 ve üstü%14

   Anketteki katılımcıların eğitim düzeyi dağılımı;

İlkokul %6

 • Ortaokul %10
 • Lise %35
 • Üniversite %40
 • Lisansüstü %9

   Anketteki katılımcıların meslek dağılımı şöyle;

 • İşçi %17
 •  Memur %14
 •  Esnaf %7
 •  Emekli %1
 • Çiftçi %1
 • Ev hanımı %6
 •  İş insanı %1
 • Mühendis%6
 • Öğretmen %4
 • Sağlıkçı%10
 • Akademisyen%2
 • İşsiz %25
 • Diğer %6

İmkanım olsa Tunceli’den başka bir yere göç etmek isterim ifadesine katılımcıların cevabı;

  Katılıyorum diyenlerin oranı %51

  Katılmıyorum diyenlerin oranı ise% 49 oranında.

Yukarıdaki grafikten elde ettiğimiz sonuç şu;

Ankete katılanların % 51’i imkanım olsa göç ederim yanıtını vermiş bir sonraki ankete verdikleri başka şehre, başka ülkeye yerleşmeyi düşünüyorum ve fırsat bulursam giderim diyenlerin oranını yansıtıyor.

Mecbur kalırsam göç edebilirim ve göç etmeyi düşünmüyorum diyenlerin oranı her ne kadar % 49’luk bir oranla bu duruma katılmadığını ifade etse de bir önceki soruya verdiği cevapla mecbur kalırsam göç edebilirim düşüncesi göç etme potansiyelini değiştirmiyor.

  Tunceli ili göç etme eğilimi anket sonucu

Tunceli’den göç etmeyi düşünmüyorum diyenlerin oranı %18

 • Sosyo-ekonomik olarak gelişmişlik düzeyi daha yüksek olan başka bir şehre yerleşmeyi düşünüyorum diyenlerin oranı%14
 •  Bazen aklımdan başka ülkeye yerleşmek geçiyor diyenlerin oranı %33
 •   Koşullar zorladığı taktirde Tunceli'den ayrılabilirim diyenlerin oranı %26

         Fırsat bulduğum taktirde kesinlikle Tunceli’den ayrılmayı düşünüyorum diyenlerin oranı %9

 

             Göç etme eğilimi anket sonucu

%82 oranında göç etme potansiyeli var ve mevcut olan olumsuz koşullar göç etme potansiyeline sahip insan popülasyonun gerekli iyileştirmeler (işsizlik, sağlık, eğitim, sosyal yaşamın yetersizliği ulaşım, alt yapı üst yapı sorunları) yapılmadığı taktirde göçün önlenemez bir olgu olduğunu açık bir şekilde bizlere gösteriyor.

Tunceli'den göç etme nedenlerine bakacak olursak katılımcıların;

Ekonomik nedenler diyenlerin oranı %60

 Eğitim ve sağlık diyenlerin oranı %20

Toplumsal baskı diyenlerin oranı %15

Sosyal yaşam yetersizliği diyenlerin oranı %5

Tunceli’deki sosyal yaşam yeterli mi sorusuna katılımcıların;

% 22’si Evet

%78’i ise hayır yanıtını vermiş

 

Tunceli’deki sağlık hizmetleri yeterli mi sorusuna katılımcıların;

%8’i Evet

%92’si ise Hayır yanıtını vermiş.

Katılımcılar, Tunceli’deki sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasından dolayı başka illere gitmek zorunda kaldığını bu durumun kendilerini hem maddi açıdan zorladığını hem de manevi açıdan yıprattığını gerekli iyileştirmelerin yapılması için acil bir durum olarak ele alınması gerekliliğinin önem arz ettiğini yaptığımız bu çalışmayla dile getirebiliriz.

Göç eden bir akrabanız var mı sorusuna katılımcıların;

 • %75’i Evet yanıtını vermiş
 • %25’i ise Hayır yanıtını vermiş

Tunceli’den son yıllarda göç edenlerin sayısı oldukça fazla göç eden kişi sayısı kayıtlarda mevcut olmadığından kesin sayıyı belirtmek mümkün değil fakat yaptığım bu çalışma bize gösteriyor ki Tunceli’den dışarıya %75 oranında göç olmuş.

 

 

Kadınlarda yaş, eğitim durumu ve göç eğilimi anket çalışması

Kadınlarda, ekonomik nedenler, aile içi baskılar, toplumsal baskılar, sağlık bakımının yetersiz kalması, eğitim yetersizliği, geleneksel bakım rolleri göçün başlıca nedenleri olarak sıralanabilir. Bu çalışmayla elde ettiğimiz veriler neticesinde genç ve eğitim düzeyi yüksek olan kadın katılımcıların göç etme eğiliminin oldukça yüksek olduğunu dile getirebiliriz.

KADINLARDA GÖÇ ETME NEDENLERİ

Ekonomik nedenler diyenlerin oranı %50 eğitim ve sağlık diyenlerin oranı %20 toplumsal baskı diyenlerin oranı %20 sosyal yaşam yetersizliği diyenlerin oranı %10

Ankete katılan kadın katılımcıların yaş aralığı ise şöyle;

 • 18-20  %18
 •   20-29  %19
 •   30-39  %27
 •   40-49  %22
 •   50 ve üstü%14
 • 18-20 Yaş arası kadın katılımcıların Tunceli’de yaşamaktan memnun musunuz sorusuna;
 • Memnunum diyenlerin oranı %30      
 • Memnun değilim diyenlerin oranı ise %70

18-20 yaş arası kadın katılımcıların İmkanım olsa Tunceli’den ayrılabilirim ifadesine;

 Katılıyorum diyenlerin oranı %84

Katılmıyorum diyenlerin oranı ise %16’dır.

 

18-20 yaş kadın katılımcıların göç etme eğilimi anket sonucu

 Bazen aklımdan başka ülkeye yerleşmek geçiyor diyenlerin oranı %5

  Koşullar zorladığı taktirde Tunceli'den ayrılabilirim diyenlerin oranı %40

 

 Fırsat bulduğum taktirde kesinlikle Tunceli’den ayrılmayı düşünüyorum diyenlerin oranı %55

 • 18-20 yaş arası gençlerin mevcut koşullar iyileştirilmediği taktirde göç etme potansiyeli %95 oranında.
 •  

20-29 yaş arası kadın katılımcıların göç etme eğilimi anket sonucu

 • Tunceli'den kesinlikle ayrılmayı düşünmüyorum diyenlerin oranı %5
 • Sosyo-ekonomik olarak gelişmişlik düzeyi daha yüksek olan başka bir şehre yerleşmeyi düşünüyorum %26
 • Bazen aklımdan başka ülkeye yerleşmek geçiyor %15
 • Koşullar zorladığı taktirde Tunceli'den ayrılabilirim %36

Fırsat bulduğum taktirde kesinlikle Tunceli’den ayrılmayı düşünüyorum %18

20-29 yaş arasındaki genç kadın katılımcıların %95 oranla göç etme potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz.

 

Kadınların eğitim durumuna göre göç eğilimi anket sonucu

İlkokul %10

Ortaokul%5

Lise %37

Üniversite %41

Lisansüstü %7

Üniversite mezunu kadın katılımcıların göç etme eğilimi anket sonucu

 • Tunceli'den kesinlikle ayrılmayı düşünmüyorum %10
 •  Bazen sosyo-ekonomik olarak gelişmişlik düzeyi daha yüksek başka bir şehre yerleşmeyi düşünüyorum% 28
 • Bazen aklımdan başka ülkeye yerleşmek geçiyor %16
 •  Koşullar zorladığı taktirde Tunceli'den ayrılabilirim %16
 •  Fırsat bulduğum taktirde kesinlikle Tunceli’den ayrılmayı düşünüyorum %30

  Eğitim seviyesi arttıkça 

 •    Ekonomik nedenler,
 •   Eğitim ve sağlık,
 •   Toplumsal baskı
 •   Sosyal yaşamın yetersizliği gibi nedenlerden dolayı memnuniyet oranının düştüğünü ve göç etme eğiliminin arttığını söyleyebiliriz.

Lisansüstü kadın katılımcıların göç eğilimi anket sonucu

 • Bazen aklımdan başka ülkeye yerleşmek geçiyor  %10
 • Koşullar zorladığı taktirde Tunceli'den ayrılabilirim %90

Kadın katılımcıların eğitim düzeyi arttıkça göç etme eğiliminin de arttığını yapılan bu çalışmayla dile getirebiliriz.

 

Erkeklerde yaş, eğitim durumu ve göç eğilimi anket çalışması

    Erkek katılımcıların göç etme nedenleri;

    Ekonomik nedenler

   Eğitim ve sağlık

  Toplumsal baskı

 Sosyal yaşamın yetersizliği gibi pek çok faktör sıralanabilir. Erkeklerde göç etme eğilimini arttıran en önemli neden ise  %70 oranla ekonomik nedenlerdir. Ayrıca bu anket çalışmasıyla yaş oranı düştükçe ve eğitim seviyesi yükseldikçe göç etme potansiyelinin arttığını dile getirebiliriz.

Erkek katılımcılarda yaş dağılımı

30-39

40-49

50 ve üstü

30-39 yaş erkek katılımcıların göç etme eğilimi anket sonucu

 •    Tunceli'den kesinlikle ayrılmayı düşünmüyorum %18
 • Sosyo-ekonomik olarak gelişmişlik düzeyi daha yüksek olan başka bir şehre yerleşmeyi düşünüyorum %14
 • Bazen aklımdan başka ülkeye yerleşmek geçiyor %28
 •   Koşullar zorladığı taktirde Tunceli'den ayrılabilirim %20
 •   Fırsat bulduğum taktirde kesinlikle Tunceli’den ayrılmayı düşünüyorum %20

         Bu anket çalışmasıyla şunu söyleyebiliriz; 30-39 yaş genç erkek katılımcıların %82’si göç etme potansiyeline sahip.

 

Erkek katılımcılarda eğitim dağılımı

        Ortaokul %6

        Lise %41

        Üniversite %44

Lisasüstü%9

   Lise mezunu erkek katılımcıların göç etme eğilimi

 • Tunceli'den kesinlikle ayrılmayı düşünmüyorum diyenlerin oranı%24
 • Sosyo-ekonomik olarak gelişmişlik düzeyi daha yüksek olan başka bir şehre yerleşmeyi düşünüyorum diyenlerin oranı%24
 • Bazen aklımdan başka ülkeye yerleşmek geçiyor diyenlerin oranı %30
 •   Koşullar zorladığı taktirde Tunceli'den ayrılabilirim diyenlerin oranı %17
 •   Fırsat bulduğum taktirde kesinlikle Tunceli’den ayrılmayı düşünüyorum diyenlerin oranı %5

Lise mezunu erkek katılımcıların %76’sının göç etme eğilimine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Üniversite mezunu erkek katılımcıların göç etme eğilimi anket sonucu

 • Tunceli'den kesinlikle ayrılmayı düşünmüyorum %5
 • sosyo-ekonomik olarak gelişmişlik düzeyi daha yüksek olan başka bir şehre yerleşmeyi düşünüyorum %12
 • Bazen aklımdan başka ülkeye yerleşmek geçiyor %36
 •   Koşullar zorladığı taktirde Tunceli'den ayrılabilirim %33

  Fırsat bulduğum taktirde kesinlikle Tunceli’den ayrılmayı düşünüyorum %14

Ankete katılan erkek katılımcıların eğitim seviyesi arttıkça memnuniyet oranında düşüş olduğunu,

    Ekonomik

    Eğitim ve sağlık

   Toplumsal baskı

   Sosyal yaşam yetersizliği gibi mevcut nedenlerden dolayı;

   Üniversite mezunu erkek katılımcıların %95’nin göç etme eğilimine sahip olduğunu yapılan bu çalışmayla dile getirebiliriz.

 

 

 

 

Dersim EkspresDersim Ekspres

YORUMLAR