Dersim Son Dakika Haber - Dersim Ekspres Gazetesi
HV
16 NİSAN Salı 20:23

Dersim’de “Pirler Meclisi” kuruldu

Dersim’de ocak pirleri, analar ve taliplerle birlikte “Pirler Meclisi” kuruldu. Meclisin kuruluşu, Gola Çhetu ziyaretgahında deklare edildi.

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-03-2024 18:46
Dersim’de “Pirler Meclisi” kuruldu

Meclisin kuruluş deklarasyonu Alevi Dedesi Mehmet Halis okudu.

Pirler Meclisi’nin deklarasyon metninin tamamı şöyle:

Sevgili Canlar;

Bizler Alevi-Kızılbaş inancına sahip pirler olarak öncelikle şunu belirtmeliyiz ki;

Aleviler inancından dolayı geçmişten günümüze kadar her türlü baskı, zulüm, inkâr, asimilasyon, sürgün ve katliamlara maruz kalmışlardır. Ancak bunca baskı ve eziyet görmelerine rağmen onurlu duruşlarından, ikrarından ve değerlerinden vazgeçmemiş inancımızın günümüze kadar taşınmasını sağlamışlardır.

Bu uğurda hizmet eden, emek veren ve mücadele eden tüm mürşitlerimize, pirlerimize, analarımıza ve taliplerimize aşk-ı niyazlarımızı sunuyor, emekleri karşısında saygıyla eğiliyoruz.

Bizler eminiz ki inancımız dün olduğu gibi bugün de gerçek pirler ve yol evlatları tarafından gelecek nesillere kendi öz değerleriyle aktarılacaktır.

Bilinmelidir ki cedlerimizin bedel ödeyerek bizlere ulaştırdığı inancımız, ocaklarımız, ziyaretlerimiz ve cem evlerimiz hiçbir kurumun, partinin, kişinin veya rejimin arka bahçesi ya da kendi çıkarları uğruna kullanacağı bir inanç değildir.

Merkezin de İnsan-ı Kâmil anlayışı bulunan Hak-Muhammed-Ali rıza ve ikrar yolunu esas alan, 4 kapı 40 makam esaslarına dayanan, 72 millete bir nazarla bakan, yaratılanı severiz yaratandan ötürü şiarıyla, hoşgörü ve muhabbet hakikati üzerine kurulan Alevi-Kızılbaş inancının özünde insana, doğaya ve tüm canlı-cansız varlıklara saygı ve sevgi vardır.

İnancımızın bu öğretileri ile yetişmiş pirler olarak yolumuza verdiğimiz ikrarla bugüne kadar inancımızın yaşatılması için üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Bu yolda hiç kimseye hakaret etmeden, incitmeden, hiç kimseyi ve inancı hor görmeden, doğruları söyleyerek ve inancımızın gerekliliklerini yerine getirerek hizmet ettik. Bunları yaparken de hiçbir siyasi kurumun, partinin, kuruluşun, oluşumun ve kişinin etkisi altında kalmadık.

Bugüne kadar kendi öz değerlerini hiçe sayarak hareket edenlerin, yoluna, ikrarına bağlı kalmayıp kendi çıkarlarına göre hareket edenlerin yolda yüzü, toplumda ise hiçbir sözü kalmamıştır.

Bugünler de Aleviliğin ve Alevilerin temsilcisi gibi görünmeye çalışan sözde dedeler veya kurum yöneticileri kendilerini her şeyin üzerinde görerek Alevi ahlak ve kurallarına uymayan davranış ve tutumları sergileyerek, toplumun değer ve isteklerine saygı göstermeyerek inancımıza ve kurumlarımıza zarar vermektedirler.

Biz Anadolu Alevi-Kızılbaş ocaklarının evlatları olarak yolumuzun, inancımızın ve kurumlarımızın zarar görmemesi, gelecek kuşaklara inancımızın doğru şekilde aktarılması, toplumun manevi ve inançsal ihtiyaçlarının karşılanması, İkrar-Musahiplik-Kirvelik gibi kurumların devam ettirilmesi, Alevi toplumunun haklarının ve inanç özgürlüğünün elde edilmesi, inancımızı ve inanç yerlerimizi çıkar uğruna kullandırılmaması, doğru temeller üzerine kurulan ocak sistemimizin devam ettirilmesi, toplumla bütünleşip kişiye kuruma yada siyasi biçimlere göre değişmeyen alevi ahlakının ve hafızasının tesis ettirilmesi ve hakikat yolunda birlik içinde halkımıza hizmet edilmesine devam edilmesi için şeffaflık ilkesine dayanan bir PİRLER MECLİSİ kurma kararı almış bulunmaktayız.

Yola çıktığımız pirlerimiz, analarımızla ve taliplerimizle birlikte Alevi inancının kuralları ve toplumumuzun hassasiyetlerini göz önüne alarak inancımızın, dilimizin ve kültürümüzün yaşatılması, asimilasyona uğramaması, inancımız adına elde edilmek istenen her türlü ranta ve talana engel olunması, Alevi inancında kutsal olan ziyaret yerlerimize sahip çıkılması, hayvanların ve doğanın korunması, toplumsal sorunların çözümü, toplumda birlik ve dayanışmanın sağlanması için PİRLER MECLİSİ olarak her türlü sorumluluğu üstlenip, bu amaçlarla hizmet edeceğimizi taahhüt ederiz. Yapacağımız tüm hizmetlerde ve vereceğimiz bu mücadelede siz değerli yol önderlerimizin, ilimizin sivil toplum kuruluşlarının ve tüm canlarımızın da desteklerini bekliyoruz.

İçinde bulunduğumuz koşullar doğrultusunda bu sorumluluğu üstlenmekten kaçtığımız takdirde mürşitlerimizim, pirlerimizin, analarımızın ve taliplerimizin yüzyıllardan bu yana canı pahasına koruyarak günümüze kadar getirmiş olduğu inancımızı kendi elimizle yok etmiş oluruz.

PİRLER MECLİSİ olarak halkımızın evrensel değerlere sahip olması, Alevi-Kızılbaş inancının örf, adet ve erkanlarına uyarak kamillik mertebesine ulaşması için, hak için, adalet için, birlik ve dayanışma için bütün sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi,

Tüm alevi kamuoyuna saygıyla bildirir,

Aşk-ı niyazlarımızı sunarız.

PİRLER MECLİSİ KURUCULARI

Baba Mansur Ocağı: Elif Doğan Ana, Baki Aydın, Haydar Aslan, Hasan Altan, Cafer Yanmaz, Mertan Kalay, Mehmet Halis.

Kureyşan Ocağı: Gülesmer Elitoğ Ana, Yüksel Kaya Ana, Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, Hasan Öztürk, Mehmet Ocak, Abdullah Eroğlu, Hasan Çiçek, Cemal Can, Ali Orhan, Mehmet Ali Akbayır, Muzaffer Yazar, Kazım Yüksel, Turan Yeşilbaş, Ali Önal.

Ağu İçen Ocağı; Hüseyin Güler, Abidin Bakır, Aziz Erdoğan, Nesimi Öz.

Seyit Sabun Ocağı; Kaya Şahin.

Celal Abbas Ocağı; Zeynel Batar.

Sarı Saltuk Ocağı: Hasan Hüseyin Gündüz, Erol Saltık.

Şıh Delil-i Berhecan Ocağı: Zeynel Çağlayan.

Şıh Çoban Ocağı: Hüseyin Kaykaç.

Yol Talipleri: Ali Hadi Yıldız, Mahsuni Acun, Yaşar Ataş.

Dersim EkspresDersim Ekspres

YORUMLAR
Gerçek ve hayaller.. 1 ay önce
Pirler meclisine saygı ve sevgiler...Ya Xızır tu esta...