Platform tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “Tunceli Sütlüce Katı Atık Projesi için platform olarak yöre halkının sahada yürüttüğü mücadele beşinci yılına girmiştir. 2018 yılında projeyle ilgili yapılan halk katılım toplantısında halk, bu projeyi yanlış yer seçimi nedeniyle reddetmiştir. Askıya alınan ve iptali söz konusu olan proje 2019 yılında Fatih Mehmet Maçoğlu tarafından askıdan indirilmiş, halkın tüm demokratik tepkilerine rağmen uygulanmaya çalışılmıştır. Maçoğlu, başkan kral olmadan önce halka verdiği tüm sözleri, söz-yetki-karar Dersim halkına sloganını unutmuş, halka rağmen projeyi uygulamaya çalışmış ancak halkın direnişi ve sağduyusu bu projenin hayata geçmesini engellemiş ve bugüne gelinmiştir.

Projede yer değişikliği yapılabilme imkanı varken bu imkandan da bilinçli olarak yararlanılmamıştır. Bununla ilgili olarak defalarca girişimlerde bulunulmuş olmasına rağmen DER-KAB yani Dersim Katı Atık Birliği -değil projenin iptalini- yer değişikliğini bile kabul etmemiştir. Gelinen noktada DER-KAB’tan sonuç alınamadığı için Belediye Kanunu’nun 18. Maddesine dayalı olarak halk kendi oylarıyla seçilmiş olan belediye meclislerine çağrıda bulunmuş, meclislerin karar alarak birlikten ayrılmalarını istemiştir. 11 Kasım 2022 yılında Tunceli Merkez Belediye Meclisi birlikten ayrılma gündemi ile toplanmış, EMEP, ve CHP’li merkez belediye meclisi üyelerinin vermiş oldukları desteğe rağmen HDP’li meclis üyelerinin vermiş oldukları önergeye sahip çıkmamaları ve halkı karşılarına alarak Maçoğlunu desteklemeleri sonucunda önerge belediye meclisinde oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Gelinen süreçte ise yürütülen mücadele sonucunda Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan başkanlığında toplanan Pertek Belediye Meclisi, Kırmızıdağ Çevre ve Yaşam Platformunun çağrısına kulak vermiş ve 8 Aralık 2023 Cuma günü oy birliği ile DER-KAB yani Dersim Katı Atık Birliği’nden ayrılma kararı almıştır. Geç de olsa alınmış olan bu kararı önemli görüyor ve değerli buluyoruz. Bu karar vesilesiyle Sayın Başkan Ruhan Alan’a ve Pertek Belediye Meclisi üyelerine teşekkür ediyoruz.

Alınan bu karar şunu göstermiştir ki projeden ve birlikten ayrılma yasal olarak mümkün olup kamuoyuna dezenforme edilen yani yanlış bilgi olarak yaydırılmaya çalışılan belediyelere zimmet çıkacak, yasal olarak projeden ayrılma mümkün değil tezi çökmüştür. Dersim’deki tüm siyasi partilerin, belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin derhal bu konuyu gündeme almaları ve meclislerinden Pertek Belediye Meclisinin almış olduğu bu kararın aynısını çıkarmalarını birer yurttaş ve seçmen olarak beklemekteyiz. Şunun altını özellikle çizmek istiyoruz nüfusunun büyük çoğunluğu şehir merkezindeki mahallelerde ikamet etmekte olan Kırmızıdağ bölge halkı yaşam alanlarını, 55 bin ağacını, endemik bitkilerini, yaban hayatını, köylerini, derelerini, sularını korumak için kenetlenmiş durumdadır ve bu projenin bölgede iptalini siyasetler, partiler üstü görmektedir. Bölge halkı, 2019 yılında seçim meydanlarında seslendirilen ve makam odası duvarlarında asılı bulundurulan söz yetki karar halka sloganının bir aldatmaca olduğunu görmüştür. Bu ve benzer bir tiyatronun sahnelenmesine bir daha izin vermeyecektir. Başta Tunceli Belediye Meclisi olmak üzere tüm ilçe belediye meclislerinin acilen toplanarak halkın bu haklı talebine Pertek’te olduğu gibi cevap vermesi gerekmektedir.”