Katıldığımı hatırladığım ilk cemi dört yaşında, Erzincan, Çağlayan, Erdene Mezresi’nde Seyit Nuriler’in evinde yaşadım. Cemde payıma elma düşmesinden memnun olmayıp ‘armut isterim’ diye sızlandığımı da. 

Otantik Alevi kültürüyle beslenen bir ailede büyümüş olmamdan kaynaklanmalı,  cemler benim için her zaman tarifsiz bir duygu seli,  bir kardeşlik köprüsüydü. 

1967 yılında ailece göç ettiğim İstanbul’da cemlere uzak kaldım. Ailede  Alevi inanç kültürü hakim olsa da, kapıdan dışarı çıktığımızda Alevilik, cem gizemli sırrımız oldular. Sonra siyaset rüzgârı cem ve ikrarımızı kapalı raflara koymamızı sağladı.
 
Almanya’da  Alevilik ve Dersim hareketine yakınlık hissettiğimde cemlere katıldım, Dersimliler’in otantik cemlerinin havasını, dost erkânının demini yaşadım. 
Bugün Bochum Dersim Cemaati’nin gerçekleştirdiği  Kırmancki/Zazaca Xızır  Cemi’ne oğlumla katıldım. Oğlumun cem sonrası,  ceme katıldığına ve cemde hizmet ettiğine sevindiğini söylemesi beni mutlu etti. 

İnanç kültürü benim için bir sosyal hukuk kapısı. Kadın erkek eşitliğine dayanan, doğayla bütünselliği savunan, ölüm fermanını reddeden, gerçeğe  ve ilime sahip çıkan ve tanrıyı  kamil insanda arayan Alevi inancı ruhuma işledi, Nazım’ın Şeyh Bedreddin Destanı  ruhumun yoldaşı oldu.

Göçmenliğin kimliği gerekli kılan ruh haliyle Alevi Hareketi'ni takib ettim, sonra da Dersim hareketi içinde ruhumun otantik küprülerini aradım. Bu süreçte bir çok ceme katıldım, oğlumu cemlere götürdüm. 

Bugün  Almanya’nın Bochum şehrinde katıldığım Xızır cemi tüm otantik duygularıma merhem oldu. Oğlumun ilgi ve hizmete katılımı ise beni şaşırtan bir bilgi dağarcığıydı.
 
Almanya’da katıldığım cemler, bugünkü cemin havasıyla beni, kaybolmakta olan bir kültürü Almanya’da küllerinden yeşerten emektarlarını anlatmaya sevketti.

Cem Piri Bava Şervan’ı otantik Dersim müziği albümleriyle tanırsınız. Bava Şervan’ın idare ettiği cemlerde tarifsiz bir otantik Dersim  inanç kültürü, Dersim ziyaretlerinin, ocaklarının ruhu  hakim. Köçeği  Bıra Zılfi de katıksız bir Dersim elçisi. 
Bava Şervan’ın Dersim merkezde ve Erzincan’da gerçekleştirdiğ cemlerin videolarını izlediğimde  Bava Şervan’ın tarihi bir hizmet sunduğunu, kaybolan bir kültüre nefes verdiğini hissetmiştim. Bugünkü Xızır Cemi bu hissiyatımı yeniden perçinledi. 

Küllenmeye yüztutmuş Dersim Alevi kültürüne Bava Şervan’ ın cemlerle verdiği nefes tarifsiz tarihi değerde. Wes u war be Bava Şervan.

ALİ ERENLER