Her biri alanının uzmanı 21 kişilik bir yazar kadrosundan oluşan dev eserin yazarları arasında, “Tanzimat’tan Tunceli Kanunu’na Kadar Dersim’de Eşkıyalık Sorunu” başlıklı makalesiyle, kısa bir süre önce depremde yitirdiğimiz Dersimli tarihçi Dr. Mehmet Yıldırım da yer alıyor.

Mehmet Yıldırım ve Abdullah Özcan’a atfedilen kitabın önsözünü Kudret Emiroğlu kaleme aldı.