Dersim Son Dakika Haber - Dersim Ekspres Gazetesi
HV
05 MART Salı 03:36

TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına tepki

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, Türk Tabipler Birliği (TTB) merkez konseyi üyelerinin görevden alınmasına tepki gösterdi. Platform, TTB’nin maruz kaldığı durumu sadece bir meslek örgütüne değil toplumun genel sağlık hakkına yönelik bir tehdit olduğunu belirtti.

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 05-12-2023 15:53
TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına tepki

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile Merkez Konsey üyelerini görevden alması ülke genelinde olduğu gibi Dersim’de de tepkiyle karşılandı.

Karar nedeniyle Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, Sanat Sokağı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Hekimlik Yargılanamaz, TTB Susturulamaz!” pankartının açıldığı açıklamayı platform adına Meral Gülbanat Şimşek okudu.

TTB ile dayanışma içinde olduklarını ve kayyumcu politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Şimşek, “TTB tarihinde sağlık emekçilerinin ve halkın hakları için mücadele eden, demokratik değerlere önem veren bir meslek örgütü olarak görev yapmaktadır. TTB, kurulduğu günden bu yana piyasalaştırılan sağlık sistemine karşı çıkarak, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir bir sağlık sisteminin savunucusu olmuştur. Sağlıklı bir toplumun doğayla uyumlu bir yaşam, temiz çevre, yeterli ve dengeli beslenme, barış ve demokrasi içinde geçen bir yaşamdan geçtiğini vurgulayarak, bu alanlarda da mücadele etmiştir” dedi.

İktidarın TTB’ye yönelik politikalarını eleştiren Şimşek, “Mahkemenin aldığı bu karar, iktidarın TTB, TBB, TMMOB, TEB gibi bir türlü yandaşları tarafından ele geçirilemeyen emek ve meslek örgütlerine yönelik saldırıları kapsamında verilmiş bir karar olduğu açıktır. TTB, iktidarın küçük ortağı MHP’nin genel başkanı Bahçeli tarafından, 2020 yılından beri her vesile ile hedef haline getirilmeye çalışıldı.

Bahçeli’nin hedef gösterme çağrıları sonucu TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili yargı harekete geçmiş ve tutuklanmasına neden olmuştur.

Bu nedenle TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması hukuki değil tamamen siyasi amaçlıdır.

Ancak, bu mücadele bugün örgütsel bütünlüğüne müdahale ile karşı karşıya kalmış, Mahkeme kararıyla seçilmiş merkez konsey üyeleri görevden alınarak yerlerine kayyum atanmıştır.

TTB'nin maruz kaldığı bu saldırı, sadece bir meslek örgütüne değil, toplumun genel sağlık hakkına yönelik bir tehdittir” diye konuştu.

TTB’nin yürüttüğü mücadeleye vurgu yapan Şimşek, “Halktan, emekten, demokrasiden ve barıştan yana olan her kesime yönelik ötekileştirici ve kriminalize edici tutumlar, iktidarların ve güç odaklarının mücadele alanı genişledikçe artmıştır. Türkiye tarihinde bir ilkin gerçekleştirilip kamu kurumu niteliğindeki bir meslek örgütüne kayyım atamanın alternatif baro açma, sarı sendikalar kurma, emek meslek örgütlerinin yasal zeminini ortadan kaldırma çalışmaları yeterli olmadı ki; iş kayyım uygulamasına kadar geldi. Bu uygulama ile mesleklerini etik değerleri ile liyakat sahibi olarak gerçekleştirmeye çalışan emek-meslek örgütleri, sendika, demokratik kitle örgütleri aktivistlerine korku salmak ve özgün çalışmalarına son verilmek istenmektedir. Siyasi iktidar ve ortaklarının, her fırsatta hedef gösterdiği, TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınma kararı, olabilecek en demokratik söylemlere bile tahammül edilmeme halidir. TTB Merkez Konseyi’nin görevi olmayan işler yapıp yapmadığına da ancak özgür iradesiyle TTB Genel Kurulu, Kongresi karar verebilir. Maalesef kayyumcu bir zihniyet uzunca bir süredir adım adım gerçekleştirilen kurumsuzlaştırma ve anayasasızlaştırma politikası bir kez daha karşımıza çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Dersim EkspresDersim Ekspres

YORUMLAR