Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından kış ortası su kuşu sayımı (KOSKS) kapsamında yürütülen çalışmalarda uzun zamandır Dersim'de rastlanmayan turna kuşu tespit edildi.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre avlanması yasak olan turnanın dünyada 15 türü bulunuyor ve Türkiye’de 2 türü yaşıyor.

Turnanın, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesine göre dünya genelinde “düşük öncelikli” ancak Türkiye popülasyonu tehdit altında yer alıyor.

Türkiye’de üretim ve yaşam alanları olan ıslak çayırların çevresindeki göl ve nehirlerin su rejimine müdahale ve drenaj, kurutma çalışmaları ve alanların tarıma açılması turnalar için büyük tehdit oluşturuyor. Soyları, sulak alanlarda kurutma, kirlilik gibi sorunlar, yasa dışı avcılık ve plansız yapılaşma, insan kullanımları nedeniyle azalmaktadır.

Turnalar; kış aylarında güneye, ilkbahar ve yaz aylarında ise kuzeye sayıları 400'ü bulan gruplar halinde göç ederler.

Kuzeyden güneye göç Temmuz'da başlar, Ekim ayının başına kadar devam eder.

Üremek için kuzeye mart ayında yeniden dönerler. Üreme dönemi Nisan sonu ile Mayıs başlarında başlar. Üreme sezonu boyunca nehir ve göl çevresindeki ıslak çayırları ve mevsimsel taşkınları kullanır.

Yuvalarını yere yaparlar ve genellikle iki yumurta bırakırlar. Üreme sonrası tüy değiştirirler. Üremenin olmadığı dönemlerde taşkın alanlar, çalılık bataklıklar, sığ korunmalı körfezler, pirinç tarlaları, çayırlar ve bozkır benzeri alanlarda bulunurlar.