DİSK Genel İş Tunceli Şubesi üyeleri, “İş Bırakıyoruz!, Belediye İşçilerinin Ücretleri İyileştirilsin!” pankartı açarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği açıklamayı Olcay Genç okudu.

Belediye işçi ücretlerinin derhal iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen Genç, “Belediye şirket işçilerine yapılan ayrımcılık son bulmalı, tediye ve kadro hakları derhal verilmelidir” dedi.

Ülkedeki ekonomik krizin derinleşerek devam ettiğine vurgu yapan Genç, “Ücretler, insanca yaşama imkanı sağlayamıyor. Merkezi idareye bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında en düşük işçi ücreti 20 bin TL’nin üzerine çıkarken, en düşük memur maaşının 22 bin TL’ye geldiği bir ortamda belediye işçilerinin ücretlerinde iyileştirme yapılması artık kaçınılmazdır. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret için mücadelemizi yükselteceğiz” diye konuştu.

Siyasal iktidara ve meclisteki tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Olcay Genç, “Belediye işçilerine yapılan ayrımcılık derhal kaldırılmalı, şirket işçileri de kadroya geçirilmeli. Talebimiz insanca yaşayabileceğimiz bir ücrettir. Kadro ve ilave tediye haklarımız derhal verilmelidir” şeklinde konuştu.

On binlerce çalışanın taleplerini dile getirdiklerini söyleyen Genç, tüm belediye işçilerini birlikte mücadele etmeye çağırdı.