Konuya ilişkin açıklama yapan Hukukçu ve CHP üyesi Cihan Söylemez, “1961 Anayasa Devrimi ile Hukuk hayatımızda bulunan, Türkiye’yi Medeni Dünya Hukukunun bir parçası yapan, Anayasa Mahkemesine karşı Yargıtay Ceza Dairesi aracılığıyla yapılan suç duyurusu; Anayasa Mahkemesini ortadan kaldırmaya dolayısıyla Anayasal Düzeni bozma ve ortadan kaldırmaya yönelik bir fiildir. Anayasa Mahkemesi Üyeleri üzerinde bu kararla “gözaltı, tutuklama, görevden alma” gibi cezai soruşturmasının süreçleri hukuka aykırı olarak işletilmeye çalışılmakta, hatta Anayasa Üyeleri üzerinde baskı oluşturarak “istifa etmeleri” sağlanmak istenmekte ve böylece Anayasa Mahkemesinin Hak ve Özgürlükler lehine karar veren üyelerinin yeri, atanacak “kayyum üyelerle” doldurulmaya çalışılmaktadır. Anayasa Mahkemesine kayyum atanmak istenerek, Türkiye Medeni Dünya Hukukundan koparılıp, Ortaçağ Engizisyon Hukukuna sürüklenmek istenmektedir. Tüm Hukukçular ve Demokratik Siyasetin Aktörleri kurumlar bu karara karşı direnmeli ve TBMM de grubu bulunan tüm halk temsilcilerinin ortak bir irade ile bu Yargı eliyle darbeye “dur” demesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.