Yeni hülle yönetimine göre, torpille alımı düşünülen kişiye, önce üniversitede ders ya da dersler verdiriliyor. Fakat ihtiyaç olmamasına rağmen ders ücreti ve sigortanın yatırıldığı bu durumda büyük bir kamu zararı oluşuyor. Yöntemin ikinci aşamasında yani torpille alımı düşünülen kişi için akademik personel ilanına çıkıldığında da söz konusu kişinin başvuru yapmayı düşünen diğer adayları elemesi için bu kez de ilan metnine “bir yükseköğrenim kurumunda çalışmış ya da ders vermiş olmak” şartı konuluyor. Bunun yapılmasıyla bu koşula sahip olmayan fakat başvuru yapmayı düşünen diğer adayların elenmesi amaçlanıyor.

Sonuçta başvuru koşullarının bu şekilde daraltılmasıyla hakkaniyet ve liyakat bir kez daha ayaklar altına alınarak istenilen adayın alımı gerçekleştirilmiş oluyor.

“İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır!”