Dersim Son Dakika Haber - Dersim Ekspres Gazetesi
HV
16 NİSAN Salı 19:56

VİLAYET-İ ŞARK’TAN BİR FIRKANIN SEÇİM HAVADİSİ…

VİLAYET-İ ŞARK’TAN BİR FIRKANIN SEÇİM HAVADİSİ…

SİYASET
Giriş Tarihi : 15-10-2023 18:40   Güncelleme : 15-10-2023 18:51
VİLAYET-İ ŞARK’TAN BİR FIRKANIN SEÇİM HAVADİSİ…

Seyahatlerim sırasında memleketin birinde yakın bir zamanda şöyle bir havadisi, gazeteden okudum; “Hafta sonu Memleketin bir şark vilayetinde Fırka-i Muasis-i Cumhuriye’nin Vilayet Kongresi yapıldı. Kongre hınca hınç Fırka Perverler ile doluydu. Çok büyük bir coşku vardı. Öyle ki kongre salonuna giriş dahi mahşer gibi insan seli içinde çok zordu. Kongre salonuna girişte Halk Oyunları ekibi, şehrin folklar danslarını sergilediler. Folklar oyunu sırasında kılıçla kendinden geçen uzun sarkık bıyıklı genç ihtiyarların temaşası büyük ilgi gördü. Kongre salonunda çelenklerin görselliği anlatılmakla bitmez bir güzellik arz ediyordu. Kongrede çalınan müziklere, kongre salonunu tıka basa doldurmuş, iktidara inanmış nevcivan gençlerin coşkulu sloganları eşlik ediyordu. Kongre salonunda kahir ekseriyet genç partililerden oluşuyordu. Çoğunluk partiyi iktidara taşıyacak gençlerden müteşekkil delegasyon ve Fırka-i Cumhuriye azaları hiçbir aşiretçilik, adamcılık veya feodal bir ilişki içinde olmadan hür iradeleri ile kendi bağırlarından çıkan Fırkanın, Vilayet-i Serdar-ı Ekremliği için namzet olan Fırkanın kahr-ı mazisine gark ve atiyi muzafferiyetine heveskâr olan, gayretşinas, azimkâr ve mutedil evlatlarının heyecan dolu konuşmasını bekliyorlardı. Usul-u adet üzere tanzim-i serdar-ı divanın ardından, gündemin sıra maddelerine geçildi. Laiklik, Demokrasi ve Cumhuriyet şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından, Bağımsızlık Marşı okundu. Eski İdare mali ve idari yönden makam-ı ibra-i şahaneye mahzar oldu. Genç delegeler blok liste yerine çarşaf liste ile seçime gitme kararı aldıklarında Fırka içinde cereyan eden demokrasi rüzgârı gözleri nemlendirdi, duygu dolu anlar yaşandı ve Fırkanın gençleşme ile birlikte aldığı kuvvetin tezahürü ve tesiri, Bab-ı Ali Matbaasının neşriyatlarına yansıyacak bir hal aldı. Salonda grevdeki işçilerin, işçi ve memur sendikalarından katılım yoğunluğu yanında yöresel kıyafetleri ile protokolün ön sıralarında kendilerine yer verilen yaşlıların çakmak gibi parıldayan gözleri de hafıza-i beşerde nisyan olmamak için ehl-i nesir ve ehl-i kalemin güzide neşriyatlarına mürekkep olup dökülmeyi bekler vaziyetteydiler. Kongrede zaman darlığı olmadığı için partililer kürsüde nutuklarını irat edip, sonraki hatip veya hatibenin nutkunu beklediler. En sonunda beklenen zaman zuhur etti ve 100 senelik Fırkanın Vilayet Serdarlığı için namzet olanlar, nutukları ile salonun genç havasını dalgalandırdılar ve genç delegelerin akıbetleri için münasip görecekleri sonucu sabır, tevekkül ve itidalle beklediler. Frenk Saati ile akşam saati 17.00’ye vurduğunda sandık sonuçları hızlı bir şekilde tutanağa nakş-ı nivus edildi ve Fırka, iktidar yürüyüşüne, tecrübeli eski vilayet serdar-ı ekremlerinden bir namzet ile devam kararı aldığını, Efkâr-ı Umumiye’ye ve Düvel-i Muazzama bir telgraf ile bildirdi. Fırka gençleşti, yenileşti, değişti. Şehirde bir bayram havası esti ve fırkanın genel merkezinde de netice-i vilayet, tebessüm-ü şahaneye mazhar oldu. Fırka merkezinden, vilayete teşrif eden parti komiserleri neticenin memnunluğu ile fırkanın tecrübesiz azalarına fırkanın dahili ve harici düşmanlarını anlattılar ve vilayet-i şark-i’den pay-i taht-ı Cumhuriye’ye doğru, mebuslar ile yola revan oldular.

Av. Cihan SÖYLEMEZ

Dersim EkspresDersim Ekspres

YORUMLAR