Cemevi genel kurulunda yaşananlara ilişkin Alevi Dedeleri adına açıklama yapan Ali Önal, 28 Ocak günü mevcut başkanın üyeler ve halkın eleştirilerine dayanamayarak ortamı gerdiğini ve bunun sonucunda hoş olmayan görüntüler yaşandığını söyledi.

Önal, “Dernekler kanunu madde 15 göre genel kurulun denetimi, yürütülmesi ve güvenliği divan kuruluna ait olmasına rağmen kendisi divan genel kurul boyunca divan başkanı gibi davranmış genel kurul salonuna polis memurlarını çağırarak halkı dışarı attırmaya çalışmıştır. Tüm çabalarımıza rağmen önleyemediğimiz Alevi inancına yakışmayan bu görüntüler, tüm Alevi dünyasının vicdanını sızlatmış ve bizleri de rahatsız etmiştir. Bizler tüm çabalarımıza rağmen önleyemediğimiz bu yaşanan görüntüler için kendi adımıza tüm halkımızdan özür diliyor ve bütün canlarımızın affınıza sığınıyoruz” dedi.

Tunceli Cemevi’ndeki anlayışın neden değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Önal, “Alevi inancında bir cemevinin halka ve hakka hizmet etmesi gerektiğini ancak Tunceli Cem evinde hizmet noktasında sadece cenaze kaldırma yeri olarak kaldığını ve halktan koptuğunu halkın hayır yemeklerini dahi restoranlarda verdiğini dile getirmiştik. Cemevleri hiç kimsenin siyasal veya kişisel rant sağlama yeri değildir. Hangi siyasi düşünceden olursa olsun siyasete girmiş bir bireyin cemevlerinden uzak kalması yönetici konumundan ayrılması gerektiği konusunda tavrımız nettir. Bu değişimin önünü açmak için yapılan genel kurulda bu yönetime talip olduğumuzu daha önce basın aracılığı da sizlerle paylaşmıştık” diye konuştu.

Sürece ilişkin yaşananlar ile itiraz nedenlerini sıralayan Önal, “Mevcut cemevi başkanı Ali Ekber Yurt, AK Partiden Tunceli belediye başkanı aday adayı olmuş bundan dolayı da siyasi tercihi ne olursa olsun inancın siyaset üstü olduğunu ve kendisinin tarafsızlığını yitirmesi ile artık cem evi başkanlığını bırakması gerektiğini bunun hem dernek tüzüğümüzün 2/g maddesinin gereği (derneğin hiçbir siyasi amacı yoktur) hem de siyasi olarak taraf olmasından kaynaklı etik değerlere aykırı olduğundan savunduk.

Aday adaylığı süreci devam ettiği sürede dernek tüzüğü 10/a maddesinin gereği (iki yılda bir ocak ayının 2. pazar günü olağan toplanır) genel kurulu 14 Ocak 2024 Pazar günü toplaması gerekirken adaylığının netleşmesini bekledi. Genel kurulu keyfi ve tüzüğe aykırı olarak 28 Ocak pazar günü yaptı.

Bu geciktirmeyi fırsat bilerek yönetim kurulu toplantısı yapmadan daha önce 2 yıl boyunca hiç kimseyi dernek üyeliğine kabul etmemişken ve bizim yönetime talip olduğumuzu bildiği halde seçim sonucunu etkilemek için kendine oy vereceğinden emin olduğu kişileri üye yaparak hem yasal olarak suç işlemiş hem de bu seçimi kendi lehine sonuçlanmasını hedefleyerek yapılan seçime de gölge düşürmüştür.

Hazirun listesini en geç genel kurul tarihinden en az 15 gün öncesinde (30.12.2023) dernek binasına asması ve tarafımıza iletmesi gerekirken liste genel kurul anında salona getirildi.

Yapılacak olan genel kurulda yönetime genel kurul yapılmadan aylar önce aday olduğumuzu bildirmemize rağmen kendisi dernek defterlerini dernek binasından kaçırmak suretiyle yazılı ve sözlü taleplerime rağmen dernek üye listesi ve iletişim numaralarını tarafıma iletmemiştir.

Genel kurulda seçilen başkanı divan maalesef tarafsızlığını korumayarak Ali Ekber Yurt un kazanması için verdiğimiz tüm önergeleri genel kurul üyelerine sunmadan direk reddetmiştir. Divan başkanının böyle bir hakkı yoktur.

Tüm üyelerin oy kullanma hakkı ve oy kullanma hakkının nasıl kazanılacağı konusunda tüzüğümüz bağlayıcıdır. Tüzük Madde 10 göre dernek genel kurulunda, toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Böylece 01.01.2024 tarihinde usulsüz olarak yeni yapılan 27 üyenin, üye yapım şekli usulen doğru olsaydı dahi yine de genel kurulda oy kullanma hakkını kazanmamış oluyorlar.

Seçim anında yine derneğimiz tüzüğünde bulunan madde 15 ve 18’e göre yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyelerin hepsinin isimlerinin gizli oyla oylanması gerektiği açıktır.

Biz yönetim ve denetim kurullarında görev alacak arkadaşlarımızın isimlerinin bulunduğu seçim pusulamızı divan başkanlığına sunduğumuzda karşı tarafın hazırlığının olmadığı gerekçisi ile seçimin el kaldırma yöntemiyle yapılasını isteyen Ali Ekber Yurt ve Divan başkanı bizim ve üyelerimizin tüm itirazları sonucunda kapalı oy yaptırmaya mecbur kaldı.

Seçim zarfına konulacak pusulası hazır olması gereken 18 yıllık başkan ilk defa seçime giriyormuş gibi hazırlıksız gelmesi de ayrı bir durum. Divana kendilerine zaman tanıyalım pusulalarını hazırlasınlar dememize rağmen tüzüğe aykırı bir şekilde beyaz kağıtlara sadece Ali Önal ve Ali Ekber Yurt yazılarak bir oylama gerçekleşti. Oysa zarftan çıkacak pusulada yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyelerinin tümünün isminin yazılı olması gerektiği dernekler kanunu ve tüzüğümüze göre sabittir” şeklinde konuştu.

Ali Önal, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Sevgili canlar saydığımız bu sebeplerden dolayı üyelerimizin iradesinin sandığa tam yansıdığı bir seçimin yeniden güvenle ve tarafsız bir şekilde yapılması için yasal haklarımızı kullanıp genel kurul iptal davası açacağımızı tüm Alevi kamuoyuna bildirir saygılar sunarız.”