Dersim Son Dakika Haber - Dersim Ekspres Gazetesi
HV
16 NİSAN Salı 20:28

DEM-SIR, CEM EVİ İNŞA EDİYOR

Ona dair fikrimdir:

KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 03-02-2024 11:45
DEM-SIR, CEM EVİ İNŞA EDİYOR

Beni bilenler bilirler. Ben, son sözümü ilk söyleyenlerdenim.

Söz konusu Dersim ya da Kızılbaş-Alevi olunca bütün varlığımla oradaki olumlu olan her şeye katılırım. Bütün dostlarım bunu bilirler.

Şixmemed aşiretini iyi bilenlerdenim. Fazla tarihi karıştırmadan Çiçekli, Çılga, Xeç, Ox, Ko ve daha birçok çevre köy ve mezradan oluşan bir bölgede CEM evi inşa edilmektedir. En çok sevinenlerden biri de benim.

Dem-Sır’ın öncülük ettiği etkinliğe yarın katılacağız. Emeği geçen bütün dostlara şimdiden teşekkür ederim.

Her köy kendi ayaklarının üzerine dikilir ve sorunlarını çözerek birleşirse; o vakit mutlaka Kızılbaş-Aleviler, dolayısıyla Dersim kazanacaktır.

Lakin unutmamak gerekir ki; geçmişin değerleri üzerinde, geleceği inşa etmeliyiz. “Geçmişi olmayanların geleceği de olamaz…” anlayışını benimsiyor ve doğru görüyorum.

Biz Kırmancız, inancımızı da JAR’dan alırız. Yani doğadan alırız inancımızı ve de kültürümüzü. Bundan ötürüdür ki; yapacağımız her şey özüne uygun olmalı…

Dostlarımıza çağrım şudur; CEM Evlerimizi, sadece ve sadece hastane morgu olarak göremeyiz ve öyle de ele alamayız. Biz o merkezlerimizde ölen her bir canımızı uğurlarken dahi doğa ile insan ilişkisini anlatmalıyız.

Kur’an-Kerim, komşu halklarımızın inancıdır. Hâkim inancın biz Kızılbaşlara yaşatılanlardan ötürü korku ve yok olma korkusundan ötürü bazı CANLARIMIZ, kendini koruma amaçlı -Müslümanız- zihniyetini kuşanmışlardır. Bu doğru olmadığı gibi aslının da inkarıdır.

-Biz, Camiye giden inançlardan değiliz.

-Ramazan Orucunu tutmayız

-Namaz Kılmayız

-Hacca gitmeyiz

-Zekat vermeyiz

“Allah rızası için, bir miktar para ya da malın yoksula veren…” inançtan asla değiliz.

Sanırım konuyu çok dağıttım amma ve lakin bunların tümü birbirine bağlıdır.

Yazının özüne dönersem,

CEM Evlerimizin, kültür evleri olduğunu belirtmek istiyorum. Yapacağımız o, kültür ve inanç evleri sadece ve sadece “ölüleri” kaldıran mekanlar olmamalıdır.

 

Biz Kızılbaş-Kırmançların; dili, kültürü, inancı varlık ile yokluk arasında bir süreç yaşıyor. Bütün aydın ve yazarlarımız yıllardır bunu haykırmaktadırlar. Her bir Dersimli keza bu aciliyetin altını çizmektedir.

JAR’larımızı ve JAR’dan edindiğimiz kültürümüzü esas alınan CEM Evleri inşa etmeliyiz…

Kültür ve inanç merkezleridir CEM Evlerimiz.

Sadece ölenleri uğurlayan mekanlar değil. Böyle de algılanmamalıdır.

Ölen her bir Canımızı uğurlarken dahi kendi kültürümüz ile uğurlamalıyız.

Son vazifemizi de kendi dilimiz ve kültürümüzle yapmalıyız.

Benim meramımı anlayacağınızı umuyor… Başarılar diliyorum

Ali Kadir TANRIVERDİ

Dersim EkspresDersim Ekspres

YORUMLAR
Gerçek ve hayaller.. 2 ay önce
Çok eksik yanlar var.Aleviliğin üç ayağı var.1-Batınilik 2-Ali kültü ve ehlibeyt sevgisi..3-Tasavvuf...İslam'da Tevhid anlayışı var.1-Allah'ın birliğine inanmak2-Kuran 3-Muhammed peygamber...Eğer bunlara inanıyorsanız ve iman ediyorsanız Müslümansınız.Amel yani ibadetler imanın bir parçası değildir,Onlar ritüeldir, şekildir,harekettir.Mezhepler din değildir birer yorumdur.Kuran'da mezhep yok..Kuran'da namaz kelimesi geçmez.Salat geçer, salat dua demektir.Alevilerde niyaz vardır.Niyaz da duadır.Peki Pir Sultan ne diyor?"Muhammed dinidir bizim dinimiz/Tarikat yolunda geçer yolumuz/Cibril-i emindir hem rehberimiz/Biz müminiz mürşidimiz Ali' dir".Şunu sormak isterim.Aleviliğin tarihsel metinlerinde ve ünlü ozanlarımızın söylemlerinde hiçbir zaman" Biz Müslüman değiliz" ibaresi ve söylemi geçmez.Ne yedi ulu ozanlarımız böyle söyledi ne de dini önderlerimiz ..Tarihten beri yaşayan bir Alevilik var.."Hak -Muhammed-Ali" demişiz.Farsça bilen biri olarak şunu da söylemek isterim.Alevilere yakın olan İran'daki "Ehl-i Haklar ve İsmaililer(kendileriyle konuştum) biz Müslümanız" dediler.İslam'da temel 5 ilke"1-insan öldürmeyeceksin2-zina yapmayacaksın 3 -yalan söylemeyeceksin 4-hırsızlık yapmayacaksın 5-iftira atmayacaksın ve kul hakkı yemeyeceksin..Peki Alevilikteki " eline, diline, beline" sahip ol söylemi nedir?..İslam'ın geliştirdiği düşünce kaynakları" kelam, fıkıh, tasavvuf.."dur..Sıkıntı şurada.Sünni mezhepleri din gibi algılıyoruz..Sünni mezheplerdeki "hadis,sünnet"Kuran'da geçmez bile...Size daha somut örnek vereceğim..Sünni kökenli ilahiyatçı Prof.Dr.İlhami Güler şöyle der" Sünnilik,teolojik düzeyde İslam'ın özünden ciddi düzeyde sapmadır.Bazılarının iddia ettiği gibi İslamiyet 'i onun tarihi teolojik bir yorumu ile eşitlemek,özdeşleştirmek büyük bir yanılsamadır".Tarihte Abbasiler zamanında mutezile mezhebi vardı ve aklı savunurdu.Mutezile mezhebi der ki"Gerçek yalnız akıl ile bilinir ve bulunur.Kuran genellikle akla ait verilere göre yorumlanır"..Emevi veAbbasi dönemindeki içtihadlarla Kuran farklı şekilde yorumlanarak tasarlanmıştır.Kuran'ın hangi ayetinde İslamın şartı 5,imanın şartı 6'dır diye yazar ki?..Böyle bir şey yok!.Bunlar Sünni mezheplerin yorumları...