“Basına ve Kamuoyuna Zorunlu Açıklama!” başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kırmızıdağ Çevre ve Yaşam Platformu olarak yola çıktığımızda Sütlüce çöp projesinin turnusol kağıdı gibi renkleri ortaya çıkararak gerçek ve sahte olanı ayırt etmemizi sağlayacağını ifade etmiştik.

Yürütülen ve yürütülmekte olan yaşam alanlarımızı koruma mücadelemiz bugün gelinen noktada meşruluğunu, haklılığını kanıtlamış ve yöre halkından teveccüh görmüştür, görmektedir. Platform, siyasi bir emel hedefi için ortaya çıkmamış, tek ve öncelikli hedef olarak yaşam alanlarımızı yok edecek ve tüm Dersim’e zarar verecek katı atık projesinin yanlış yer seçimi nedeniyle uygulanmasını engellemeye kendini adamıştır.

31 Mart 2024’te yerel seçimler yapılacak ve halk kendi temsilcilerini yerelde seçecektir.

Platform olarak tavrımız Kırmızıdağ bölgesinin korunması ve çöp projesinin çöpe gönderilmesi noktasında partiler ve siyasetler üstü tavırdır. Platform olarak Kırmızıdağ bölgesinde projenin iptali kırmızı çizgimizdir. Hiçbir ideoloji, parti, klik yaşam kaynağımız olan Kırmızıdağ’dan değerli değildir.

Dersim, yerel seçim hazırlığı kaosu yaşamaktadır. Partilerin ittifak çabaları, partilerin kendi içlerindeki çekişmeleri, aday adaylık yarışları devam etmekte ve tarafımızdan izlenmektedir.

Platform içinden ya da dışından bazı şahısların Kırmızıdağ platformu, falanca adayı filanca partiyi desteklemekte şeklinde yaptıkları açıklamaların platformumuzla ilgisi bulunmamaktadır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Platform ve onu oluşturan halk, sandığa giderken parti ve adayların çöp projesi konusundaki tutumlarını göz önüne alacak ve ona göre kararını verecektir.

Şunun altını özellikle çizmek istiyoruz. Çöp projesinin iptali kırmızı çizgimiz olup partiler ve siyasetler üstü ele alınmak zorundadır.

Aslolan 55 bin ağacın ve kentimizin korunmasıdır.

Aslolan Dersim'in pek çok kentin yaşadığı ekofelaketten korunması ve havasının temiz kalmasıdır.”