Dersim Son Dakika Haber - Dersim Ekspres Gazetesi
HV
06 HAZİRAN Salı 19:25

Şaroğlu, mobbing, sürgün ve istismar iddialarını meclise taşıdı!

CHP Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde yaşandığı iddia edilen mobbing, sürgün ve istismar iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 01-02-2023 14:38
Şaroğlu, mobbing, sürgün ve istismar iddialarını meclise taşıdı!

Milletvekili Şaroğlu soru önergesinde, ”Sırf sendikal haklarını kullandıkları için çalışanlarını hedef alan ve cezalandıran Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt’u görevden almayı düşünüyor musunuz” dedi.

Milletvekili Şaroğlu, verdiği soru önergesinde, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde, sendikal faaliyet yürüten çalışanların mobbinge maruz kaldığını ve aynı kurumda cinsel istismar olayının üstünün kapatıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, son dönemde, sosyal hizmet emekçilerine uyguladığı mobbing, tehdit, kötü muamele ve sürgünler ile gündeme gelmektedir. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt ve il müdür yardımcıları tarafından meslek elemanlarına adaletsiz iş yükleri yüklendiği, çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığı, sürgünle tehdit edildikleri ve keyfi yer değişiklikleri ile iş barışının ve iş huzurunun bozularak, çalışanların verimliliğinin ve dolayısıyla sosyal hizmetlerin niteliğinin düşürüldüğü öne sürülmektedir. Ayrıca, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde ve bağlı kuruluşlarında çalışanların mobbing ile psikolojik olarak yıpratılmaya çalışıldığı, bağlı kuruluşlarındaki ihmal ve istismarlara ve usulsüzlüklere ilişkin soruşturmaların şeffaf ve hakkaniyetli yürütülmediği, ihmal ve istismar vakalarının ve işlenen suçların üstlerinin örtülmeye çalışıldığı yönündeki iddiaların, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt’a çalışanlar tarafından aktarılmasına rağmen herhangi bir çözüm üretmeyip emekçilere yönelik kaba ve kırıcı ifadeler kullanmaya ve iş huzurunu bozmaya devam ettiği, çalışanların mesleklerine uygun olmayan işlerde çalıştırılmaya zorladığı belirtilmektedir. Yaşanan bu olaylara tepki vermek amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Tunceli Şubesi üyeleri tarafından 21 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklamasından iki gün sonra İl Müdürü Ali Ekber Yurt tarafından basın açıklamasına katılan 3 psikolog, 1 çocuk eğiticisi ve 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni sosyal hizmet çalışanının görev yeri değiştirilerek, kadro atamaları ile Pertek ilçesine gönderilmişlerdir.

Pertek Sosyal Hizmet Merkezinde aktif yürütülen dosya sayısının Tunceli Sosyal Hizmet Merkezinin aktif dosya sayısının yarısından az olmasına rağmen daha fazla sayıda psikolog ile hizmete devam ettirilmesi, yapılan bu görev değişikliklerinin ihtiyaca yönelik olmadığını ortaya koymaktadır. Tunceli Sosyal Hizmet Merkezinde psikolog sayısı değişikliklerin ardından 1’e düşürülmüş Pertek Sosyal Hizmet Merkezinde Psikolog unvanı ile çalışan sayısı ise 4’e çıkartılmıştır. Tunceli Sosyal Hizmet Merkezindeki toplam meslek elemanı sayısı ise 17 iken Pertek Sosyal Hizmet Merkezi yarısından daha az iş yükü ile yine 14 meslek elemanı ile çalıştırılmaktadır.

Dolayısıyla, yapılan görev değişikliklerinin hiçbir ihtiyaca yönelik olmadığı, sadece basın açıklamasına katılan çoğu kadın üyeleri cezalandırmak amacıyla görev değişikliklerinin yapıldığı oldukça açıktır.”

Milletvekili Şaroğlu, mobbing, sürgün ve istismar iddialarının sürekli gündemde olduğunu belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a şu soruları yöneltti:

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, personele yönelik aile bütünlüğünü bozan ve kadın çalışanları hedef alan mobing, kötü muamele ve sürgünlere ilişkin bir soruşturma başlatacak mısınız?

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çalışan emekçilere adaletsiz iş yüklendiği, çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığı, personellerin istekleri dışında keyfi olarak yerinin değiştirildiği iddiaları doğru mudur?

Son 1 yıl içerisinde Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çalışan personellerden kaçının yeri değiştirilmiştir? Bu değişiklerinin gerekçesi nedir?

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde siyasi erke sırtını dayayan kimi kesimlerin kollandığı, soruşturmaların şeffaf yürütülmediği ve üstünün örtüldüğü, çalışanlara kaba ve yaralayıcı ifadeler kullanıldığı doğru mudur?

Son 1 yıl içerisinde Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğünde kaç soruşturma açılmıştır? Bu soruşturmalardan kaçı ne şekilde tamamlanmıştır? Soruşturmalar sonucunda hakkında idari işlem başlatılan personel sayısı kaçtır?

21 Aralık 2022 tarihinde baskı, mobing ve sürgünlere ilişkin yapılan basın açıklamalarına katıldığı için 3 kadın ve 1 erkek personelin merkezden Pertek ilçesine sürgüne gönderildiği doğru mudur? Bu sürgünlerle sendika üyeleri yıpratılmak ve cezalandırılmak mı istenmektedir?

Sürgün edilerek haksızlığa uğrayan ve mağdur edilen çalışanların kadro atamalarının iptal edilerek eski görev yerlerine dönmeleri için bir girişiminiz olacak mıdır?

Hakkında mobbing, baskı, tehdit, sürgün, hakaret gibi sayısız iddia bulunan Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt hakkında başlatılan bir soruşturma var mıdır, var ise hangi aşamadadır?

Sırf sendikal haklarını kullandıkları için çalışanlarını hedef alan ve cezalandıran Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt’u görevden almayı düşünüyor musunuz?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlerinden kaçı, Bakanlığınızın yönetmelik ve yönergelerinde bulunan “meslek elemanı” tanımlamasına uyan bir bölümden lisans derecesine sahiptir?

Dersim EkspresDersim Ekspres

YORUMLAR