İlimizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin okul içinde ve dışında mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini desteklemek, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Okul Temelli Mesleki Gelişim kapsamında 21 seminer düzenlendi.

Konusunda uzman akademisyenler tarafından proje danışmanlığı, travma sonrası stresle başa çıkma, doküman yönetim sistemi kullanımı, ilkokullarda gelişim ve öğrenmenin değerlendirilmesi, eleştirel düşünme becerileri, öğrenmeyi yönetme, iletişimde farkındalık, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve baş etme yolları, parçalanmış aile çocuklarına yaklaşım konularında verilen seminerlere 646 kişi katılırken, yüzde 96’lık başarı oranı yakalandı.

İlimiz bu oranla, Türkiye’de dördüncü, Doğu Anadolu’da ise, birinci oldu.

Yakalanan başarının son derece önemli olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, seminerlere katkı sunan, emek harcayan ve katılım gösteren yönetici ile öğretmenlere teşekkür etti.