1.

Orient (Roma dünya yönlerinden: doğan güneş) -Okzident (Akşam güneşi) güneşin doğduğu ve battığı coğrafyaya Avrupa eksenli yapılan adlandırmalar. Oysa; ne Avrupa yuvarlak dünyanın batısı, ne de Anadolu, İran, Hindistan yuvarlak dünyanın doğusu. Batı ve doğu nereden baktığınıza bağlı kavramlar.

2.

Avrupa reform ve rönesans hareketleriyle dünyanın siyasal, kültürel dönüşümünde öncü olmuş, fransız devrimi ile de toprak hakimiyeti olan kiliseyi (köylülerin kiliseye karşı toprak ayaklanmalarını anımsayalım) devlet idaresinden uzaklaştırıp, özgürlük , eşitlik ve adalet şiarıyla, vatandaşlık haklarına dayandırdığı demokrasiyi, kiliseye karşı insan iradesini yüceltmiş. Bu değişim, devrim ile de dünyada bilimin , gelişmenin ve hakimiyatin sahibi olmuş ve haritayı kendi merkezi penceresiyle çizmiş.

3.

Osmanlı tarikatlara vakfiye bağışı toprak ve vergiden muhaf bir hukuk ile faaliyet serbestisi vermiş. Ama tarikatların köylüleri tahakküm altına alan genel bir toprak mülkiyeti hakkı olmamış. Mülkiyet allah adına padişahın hak ve iradesine bırakılmış. Ondandır ki, Osmanlı'dan günümüze devlet kutsal, devlet idaresi tartışmasız hakim ve " Devletin malı deniz, yemeyen domuz" şiarı en geçerli akçe.

4.

Anadolu'da Türk kimliğinin iki kaynağı var, birincisi Türkmenler ki, Türkmenler Osmanlı'nın kuruluşundan beri ahi, melami, bektaşi, alevi. Yavuz Sultan Selim'in kıyımıyla ya dağlara sığınmışlar, ya da sunniliği seçip hayatlarını kurtarmışlar. İkinci kaynak ise Azeriler.

5.

Selçuklu'da da Osmanlı' da da tarikatlalar vakfiye ahalisi. İslamiyetin hukuki timsali ise kadılar, Şeyh ül İslam ve o inanca yönelik eğitim yapan Sıbyan mektepleri. Ondan olmalı, köylüler isyanını tarikatlara, Şeyh ül İslam'a karşı değil, toprakların sahibi, vergi kapısı saltanata, devlete karşı yapmışlar.

6.

Kuruluşunda Ahi Evran, sonra Bektaşi dergâhına yaslanan Osmanlı, Fatih'in İstanbul'u alması sonrası İslam alimlerini İstanbul'a getirmesi, sonrasında Yavuz'un hilafeti gasp etmesiyle şeriatçı bir saltanat iktidarına evrilmiş.

7.

Şeriatçı İslamı ideolojisi edinen Osmanlı sanayi devrimini es geçip, molla medreseleriyle kapılarını ilme kapatınca yenilip yıkılması kaçınılmaz olmuş.

8.

Birinci paylaşım savaşında sultanın damadı Enver savaş kapılarını açınca, Osmanlı yıkılmış, asker ve bürokratlardan oluşan Osmanlı münevveranları İngilizlerle anlaşıp cumhuriyeti kurmuşlar.

9.

Fransız devrimi ilkelerini demokrasi, vatandaşlık hakları, kadın hakları ile sahiplenen cumhuriyetçiler milliyetçi ideolojilerinde ne Anadolu'nun asli türk unsuru Türkmenler'i dikkate almışlar, ne de paylaşım savaşında devlet yanında saf tutan kürtleri.

10.

Ondan mıdır ki, ergenekon masalına dayalı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin milliyetçi ideolojisi dikiş tumaz ve siyasal islamı kılıf edindenler devlete hakimler.

11.

Dünya her an hareket halinde ve ne doğusu her an doğu, ne de batısı her an batı.

 

12.

Gelişimin tılsımı kendi gerçeğini farketmekte. Türkiye Cumuriyeti artık demokrasiye karşı olan siyasal islama teslim. Siyasal islamın ortadoğudaki misyonunu belirleyenler emperyal güçler. İslami toplumlar ya kendi reformunu, rönesansını sağlayıp biat kültürüne isyan ederek evrensel insan haklarına dayalı bir idare ve demokrasiye yönelecekler, ya da emperyal güçlerin elinde daimi piyon olup çocukları ve geleceklerini şehitlik törenleriyle defnedecekler.